OCENJEVANJE VREDNOSTI NEPREMIČNIN

Ocenjujemo vrednost vseh vrst nepremičnin za različne namene. Cenitev pripravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki ima vsa potrebna znanja in pridobljeno dovoljenje pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Naši vodili pri delu sta strokovnost in profesionalnost, naročniku nudimo storitve ocenjevanja vrednosti, ki temeljijo na zaupnosti, nepristranskosti in neodvisnosti.

KAJ POTREBUJEMO ZA PRIPRAVO OCENE VREDNOSTI NEPREMIČNINE?

Potrebujemo identifikacijske podatke o nepremičnini in razpoložljivo dokumentacijo. Več…

Strokovno

SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje v postopkih prodaje, nakupa in oddaje nepremičnin. Preverimo lahko pravno in dejansko stanje nepremičnine, veljavne prostorske akte in vam svetujemo pri zemljiškoknjižnih postopkih.

MARJANA DRAME
pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin
  • +386 40 361 221
  • info@dbcenitve.si
Cenitve nepremičnin in svetovanje

POGOSTA VPRAŠANJA

Koliko stane cenitev?

Na strošek cenitve vpliva obseg dela in zahtevnost. Več…

Razlika med vrednostjo GURS in tržno vrednostjo

Posplošena tržna vrednost, ki jo objavlja GURS, ni enaka tržni vrednosti. Več…

Kaj potrebujemo za pripravo cenitve?

Potrebujemo identifikacijske podatke o nepremičnini in razpoložljivo dokumentacijo. Več…

Kaj je tržna vrednost?

Tržna vrednost je najverjetnejša cena, ki jo lahko dosežemo na trgu. Več…