OCENJEVANJE VREDNOSTI NEPREMIČNIN

Ocenjujemo vrednost vseh vrst nepremičnin za različne namene. Cenitev pripravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki ima vsa potrebna znanja in pridobljeno dovoljenje pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Naši vodili pri delu sta strokovnost in profesionalnost, naročniku nudimo storitve ocenjevanja vrednosti, ki temeljijo na zaupnosti, nepristranskosti in neodvisnosti.

KAJ POTREBUJEMO ZA PRIPRAVO OCENE VREDNOSTI NEPREMIČNINE?

Potrebujemo osnovne podatke o nepremičnini in razpoložljivo dokumentacijo. Več…

Strokovno

SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje v postopkih prodaje, nakupa in oddaje nepremičnin. Preverimo lahko zemljiškoknjižno stanje nepremičnine in veljavne prostorske akte. Opravljamo storitve davčnega svetovanja s področja nepremičnin in pripravimo predhodne izračune davčnih obveznosti pri nepremičninskih poslih.

MARJANA DRAME
pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin in sodna cenilka za področje gradbeništvo - gradbeni objekti
  • 040 361 221
  • info@dbcenitve.si

POGOSTA VPRAŠANJA

Koliko stane cenitev?

Na strošek cenitve vplivata obseg dela in zahtevnost. Več…

Razlika med vrednostjo GURS in tržno vrednostjo

Posplošena tržna vrednost, ki jo objavlja GURS, ni enaka tržni vrednosti. Več…

Kaj potrebujemo za pripravo cenitve?

Potrebujemo identifikacijske podatke o nepremičnini in razpoložljivo dokumentacijo. Več…

Pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin ali sodni cenilec?

Bistvena razlika med njimi je v izobraževanju, izpopolnjevanju in rednem nadzoru nad njihovim delom. Tako eni kot drugi morajo pri svojem delu upoštevati standarde in pravila stroke. Več…

Kaj je tržna vrednost?

Tržna vrednost je najverjetnejša cena, ki jo lahko dosežemo na trgu. Več…

Obdavčitev nepremičnin

V Sloveniji imamo na področju nepremičnin več vrst davkov. Obdavčen je promet z nepremičninami (prodaja, menjava ali neodplačni prenos), obstajajo tudi davki, ki obdavčujejo nepremičnine kot premoženje. Poleg teh so še druge dajatve (npr. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Več…