OCENJEVANJE VREDNOSTI NEPREMIČNIN

Ocenjujemo vrednost stanovanjskih, poslovnih, industrijskih in kmetijskih nepremičnin ter vseh vrst zemljišč. Cenitve pripravljamo za različne namene: nakup, prodaja, najem, hipotekarni kredit, stvarni vložek, računovodsko poročanje, davčne namene, insolventni postopki …

Oceno vrednosti izdela pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je pridobil dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo. Cenitve so izdelane v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja, ki jih je sprejel International Valuation Standards Council (IVSC).

Postopek ocenjevanja vrednosti se prične z ogledom nepremičnine, sledi analiza trga in dokumentacije o nepremičnini, priprava ocene vrednosti in izdelava končnega poročila.

Identifikacija

Ocenjevalec pridobi identifikacijske podatke o nepremičnini (parcelna številka, številka stavbe, številka posameznega dela stavbe...), sledi ogled nepremičnine, na osnovi katerega se ugotovi fizično stanje nepremičnine in preveri ali so javno dostopni podatki o nepremičnini skladni s stanjem v naravi.

Analiza

Ocenjevalec opravi analizo trga nepremičnin in dejavnikov, ki bi lahko vplivali na končno vrednost ocenjevane nepremičnine. Proučijo se lastnosti ocenjevane nepremičnine in primerljivih nepremičnin.

Ocena

Na osnovi opravljene analize in namena ocenjevanja se izbere najprimernejša metoda oz. način ocenjevanja. Glavni načini ocenjevanja vrednosti so: način tržnih primerjav, na donosu zasnovan način in nabavnovrednostni način. Ocenjevalec pripravi oceno vrednosti in sklep o oceni predstavi naročniku.

Poročilo

Izdela se pisno poročilo o oceni vrednosti, ki vsebuje informacije, potrebne za pravilno razumevanje ocenjevanja vrednosti: obseg dela, uporabljene načine in metode ocenjevanja, uporabljene ključne podatke, predpostavke, sklep o vrednosti in glavne razloge za sprejetje sklepa ter datum poročila.

KAJ POTREBUJEMO ZA PRIPRAVO OCENE VREDNOSTI NEPREMIČNINE?

Potrebujemo osnovne podatke o nepremičnini in razpoložljivo dokumentacijo. Več…

SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje v postopkih prodaje, nakupa in oddaje nepremičnin. Preverimo vam lahko pravno in dejansko stanje nepremičnine, veljavne prostorske akte in vam svetujemo pri zemljiškoknjižnih postopkih.